Mari Berbagi Berkat Tuhan

 photo UskupEmeritusKAMMgrPiusDautabra.jpg Photobucket

MENDAMBAKAN BERKAT TUHAN

SYALOM...SELAMAT DATANG.
"Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan."(2Kor 8:14)
"Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu." (Amsal 3:9)
"Janganlah menahan kebaikan dari pada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya." (Amsal 3:27)
"Barangsiapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya?" (1 Yohanes 3:17)
Saya Pastor Paroki Maria dari Gunung Karmel Tigalingga, atas nama Panitia Pembangunan dan semua umat, memohon bantuan uluran kasih/dana untuk pembangunan Gereja Paroki. Kami sangat membutuhkan berkat Tuhan lewat uluran tangan dari para donatur.
Kami berharap dan berdoa Para Saudara berkenan berbagi berkat Tuhan kepada kami untuk pembangunan Gereja ini yang adalah rumah Tuhan sendiri.
BRI 5379 Unit Tigalingga Sidikalang
No. Rekening : 5379-01-000112-50-8
Nama : PANITIA PEMBANGUNAN GEREJA KATOLIK.
ATAU
BCA KCU MEDAN
NO.0222053453.
Atas Nama : ADYTIA PERMANA P.
(Adytia Permana P. adalah Romo Adytia Permana Perangin-angin O.Carm. Beliau dulu bertugas di Paroki Tigalingga, juga mengawali pembangunan ini, namun sekarang beliau bertugas di Keuskupan Agung Medan sebagai ekonom.Beliau kami minta buka rekening di BCA khusus untuk pembangunan ini, karena di daerah kami tidak ada BCA.)
Kami sangat senang bila sudah mentransfer persembahan, bapak/ibu/saudara/saudari memberitahukan ke kami melalui:
E mail ke :.
parokimariagk3lingga@yahoo.com
atau di SMS ke:.
Romo Anton Manik O.Carm : 081370836645
Romo Willy O.Carm : 081333837433
Untuk lebih jelasnya permohnan kami ini, Para Saudara dapat melihatnya di sini.... Sehubungan dengan Gambar pembangunan dapat melihatnya di sini....
Demikian kiranya Permohonan ini kami sampaikan. Atas dukungan, doa dan bantuan Bapak, Ibu dan Para Saudara-Saudari, kami mengucapkan banyak terima kasih.Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin.
HORMAT KAMI:
Pastor Antonius Manik O.Carm

VARIA PAROKI

REKOLEKSI DAN AKSI PANGGILAN TELAH TERLAKSANA DENGAN SANGAT BAIK ;"> "APA YANG KAMU CARI?" (Yoh 1:38).
Puji syukur pada Tuhan, karena Rekoleksi dan Aksi panggilan untuk siswa-siswi Katolik Usia SMP dan SMA se-paroki Tigalingga sudah terlaksana dengan sangat baik. Kegiatan ini dihadiri hampir 400 orang anak. Semuanya dapat terlaksana hanya karena berkat Tuhan. Terimakasih juga kami sampaikan kepada semua Saudara yang telah mendukung dan mendoakan kegaitan kami ini. Kegiatan ini dilaksanakan hanya dengan menggunakan dana partisipasi peserta dan swadaya paroki, karena tidak mendapatkan bantuan dari donatur manapun, namun karena berkat Tuhan dan doa para Saudara, semuanya dapat berjalan dengan sangat baik. Semoga dari antara anak-anak ini, kelak ada yang menjadi Imam dan biarawan-biarawati.
Photobucket
Tuhan memberkati kita.
Kegembiraan dan Persaudaraan
Photobucket
Hari Ulang tahun Romo Anton M.Carm yang seharusnya tanggal 15 Januari 2010, baru dirayakan hari Minggu Minggu 16 Januari 2011 lalu, bersama Romo-romo Karmel se-Dairi, bersama beberapa umat Paroki Tigalingga di Aula Paroki Tigalingga. Pada kesempatan itu, Rm. Bernad O.Carm, pastor paroki Sidikalang memberi kado ulang tahun yakni 20 sak semen untuk pembangunan Gereja dan Rm. Anton sendiri menyumbangkan semua hadiah ultah untuk pembangunan Gereja. Saat itu, hadiah uang yang diperoleh sebanyak Rp. 1.100.000,-. Lumayanlah untuk tambahan dana pembangunan Gereja. Trimakasih buat semuanya.
Saldo Pesta Pelantikan Pengurus Gereja dan Penerimaan Sakramen Krisma, 6-7 Nop. 2010.
Pada hari Kamis 18 Nopember 2010 telah diadakan Evaluasi dan pembubaran Panitia. Saldo dari kegiatan tersebut adalah Rp. 22.320.500 Acara ini dapat berjalan dengan baik karena partisipasi semua umat. Dana juga bisa Saldo karena umat menyumbangkan hasil-hasil pertanian mereka dengan harapan ada Saldo untuk pembangunan Gereja Paroki.Jadi selain dana partisipasi dari umat, juga umat menyumbangkan hasil pertanian yang dibutuhkan untuk mengurangi dana konsumsi. Syukur pada Tuhan, akhirnya memang ada saldo untuk dana pembangunan Gereja. Terimakasih kami ucapkan kepada semua umat Paroki, DPP, Para Panitia, Para Donatur dan siapa saja yang mendoakan dan mendukung kegitan ini. Yesus memberkati kita semua selalu. Amin.

PANJAHAON MINGGU PARHOBASON PASKA IV, Minggu 3 april 2011 (Bahasa Batak Toba)

PANJAHAON MINGGU PARHOBASON PASKA IV,
Minggu 3 april 2011 (Bahasa Batak Toba)
1Sam 16:1b,6-7,10-13a, Mzm 23:1-3a,3b-4,5,6, Ef 5:8-14, Yoh 9:1-41

PANJAHAON PARJOLO:

“Dimiahi si Daud, gabe raja ni Israel”.

Ninna Tuhan i ma mando si Samuel, “ Gohi ma sahanmu dohot miak, jala laho ho, naeng suruhononku ho tumopot si Isai, isi ni Betlehem; ai nunga hupillit di Ahu sada sian angka anakna bahen raja.” Jadi dung masuk nasida, dibereng ibana ma si Eliab, gabe ninna rohana ma: On do huroha simiahan di jolo ni Jahowa! Alai didok Jahowa ma tu si Samuel: Unang ho mamereng tu rupana, manang tu tongam di dagingna, ai nunga hubolongkon anggo ibana, ai ndada marguru tu parnidaan ni jolma; ianggo jolma rupa do na niidana, alai anggo Jahowa roha di bagasan do na niidana. Jadi songon i didokkon si Isai pitu angka anakna mamolus sian jolo ni si Samuel; alai ninna si Samuel ma tu si Isai; ndang adong na pinillit ni Jahowa sian nasida i. Dung i ro muse hata ni si Samuel tu si Isai: Holan on do angka anakmu? Dung i ninna ibana ma: Tinggal dope ianggo siampudan i, jala ida ma, marmahan birubiru do ibana. Jadi ninna si Samuel ma tu si Isai: Suru ma mangalap ibana; ai ndang tagamon hundul hita laho mangan, nda jolo ro ibana tuson. Jadi disuru ma na mangalapi ibana. Alai tarrara do dagingna, uli dohot rupana sorur do ro di panailina. Dung i ninna Jahowa ma: Hehe ma ho, miahi ma ibana, ai i ma ibana! Jadi dibuat si Samuel ma sahan parmiahan i, jala dimiahi ibana di tongatonga ni angka hahana.

PSALMEN HATOPAN:

Reff: Tuhan i do marmahan ahu, tung so tagamon hahurangan au.

1. Siparmahan ahu, ndang tagamon hurangan ahu.
Dipatongon do ahu tu jampalan angka na lomak, ditogutogu do ahu di lambung aek hasonangan.

2. Dipasabam do rohangku, ditogu do ahu di dalan hatigoran, * ala ni goarna i.
Ai nang pe mardalan ahu di * rura linggoman ni hamatean, ndang huhabiari parmaraan, ai Ho do mandongani ahu * tungkotmu dohot batahim mangapuli ahu.

3. Ho do manutup * meja di jolongku maradophon angka musungku, * dimiahi Ho do ulungku, suksuk do panginumanki.
Tongon tahe denggan basa dohot asi ni roha mangihutihut ahu saleleng ahu mangolu, jala dung mulak ahu masuhanku ma bagas ni Jahowa salelenglelengna.

PANJAHAON PADUAHON:

“Hehe ma ho sian angka na mate, gabe sondangan ni Kristus ma ho.”

Hamu angka dongan, ai na holom do hamu najolo; alai tiur do anggo nuaeng di bagasan Tuhan i: Marparange ma hamu, songon angka anak hatiuron! Ai nasa habasaon dohot hatigoran dohot hasintongan, i do parbue ni na tiur i. Tangkasi hamu ma, manang dia lomo ni roha ni Tuhan i! Unang ma saor hamu tu angka ulaon haholomon na soada parbuena; pinsangi hamu angka i tagonan! Ai gari manaringoti na niulanasida di na buni, gari hailaon do. Alai gabe patar do i saluhutna, tinoruan ni na tiur i; ai nasa naung dipapatar, tiur ma i! Dibahen i, ninna do: "Tarsunggul ma ho na tarpodom, jala hehe ma sian angka na mate; gabe sondangan ni Kristus ma ho!

BARITA NAULI:

“Laho ma na mapitung i marsuap, gabe marnida ma ibana.”

Di na sadari, di na mamolus i Ibana, diida ma sada halak na mapitung tubu. Gabe ninna angka siseanna ma manungkun Ibana: Ale Guru, ise do na mardosa, halak on do manang natorasna, umbahen na mapitung ibana tubu? Jadi dialusi Jesus ma: Ndada ala ni dosana manang ala ni dosa ni natorasna; alai naeng gabe patar angka ulaon ni Debata di ibana. Ingkon ulaonku do ulaon ni na marsuru Ahu, saleleng arian; ai dung ro borngin, ndang tarbahen mangula disi manang ise. Panondang ni portibi on do Ahu, tagan di portibi on Ahu. Jadi dung didok songon i, ditijuri ma tano i mambahen gambo marhite sian ijurna i, didalohon ma gambo i tu matana. Dung i didok ma tu ibana: Laho ma ho marsuap tu dano Siloam (na mandok: Na sinuru)! Jadi laho ma ibana marsuap, gabe marnida ma ibana mulak. Dung i didok hombar bagasna ma ro di angka na marnida ibana najolo mangidoido: Nda on do na somal hundul mangidoido? Jadi adong ma deba na mandok: Ibana do i! Alai na deba mandok: Ndangana, suman do ibana tusi. Didok ibana do: Ahu do i! Dung i ninna nasida ma: Beha do hamumungkap ni matami? Jadi didok ma mangalusi: Halak i na margoar Jesus, i do pauli gambo, didalohon ma i tu matangku, jadi disuru ahu marsuap tu dano Siloam; dung i laho ahu tusi marsuap, jadi marnida ma. Dung i ninna nasida ma tu ibana: Didia do Ibana? Jadi didok ma: Ndang huboto! Gabe ditogihon nasida ma halak na mapitung hian tu angka Parise. Alai ari Sabbat do tongon, uju dipauli Jesus gambo i dohot mangungkap matana i. Laos disungkun angka Parise i ma tu ibana pangalahona, umbahen marnida ibana. Jadi didok ma tu nasida: Gambo do didalohon tu matangki, dung i marsuap ahu jadi marnida ma! Dung i didok na deba sian angka Parise i ma: Ndang na sian Debata Halak i, ai ndang dijujur Ibana ari Sabbat i. Angka na asing mandok: Tung tarpatupa halak sipardosa ma tanda sisongon i? Jadi marsalisi ma nasida sama nasida. Dung i didok nasida ma muse tu na mapitung hian: Ia ho, dia ma pandokmu taringot tu Ibana, ala diungkap matami? Jadi didok ma: Panurirang do Ibana! Jadi ndang diparhatutu angka Jahudi i, ibana do na mapitung i najolo, gabe marnida muse, pola do dijou nasida natoras ni naung marnida i. Jadi disungkun ma nasida: Anakmuna do on tahe, na nidokmuna na mapitung tubu i? Na boha do gabe marnida ibana nuaeng? Dung i ninna natorasna i ma mangalusi nasida: Na huboto hami do on anaknami jala na mapitung do ibana tubu. Alai ndang huboto hami, manang beha pangalahona gabe marnida; ba, ndang hutanda hami na mangungkap matana. Ibana ma sungkun hamu; nunga tang dagingna, botoonna do mandok sidohononna. Ai mabiar mida Jahudi i do natorasna, umbahen na didok songon i. Ai nunga mardos ni roha angka Jahudi, ingkon sipabalion do sian huria ganup na marhatopothon, Kristus Ibana. Dibahen i do umbahen na didok natorasna i: Nunga tang dagingna; ibana ma sungkun hamu! Dung i dijou nasida ma paduahalihon halak na mapitung hian, didok ma tu ibana: Pasangap ma Debata! Huboto hami do, pardosa Halak i. Dung i ninna ibana ma mangalusi: Manang na pardosa Ibana, ndang huboto. Holan on do na huboto: Na mapitung do ahu najolo, alai na marnida do anggo nuaeng. Gabe ninna nasida ma mandok ibana: Ai aha do dibahen tu ho; beha do dibahen mangungkap matami? Jadi dialusi ma nasida: Nunga hupaboa i tu hamu; na so dibege hamu do i? Naeng begeonmuna i muse? Naeng gabe siseanna nang hamu? Dung i disurahi nasida ma ibana, ninna ma: Ho do siseanna; anggo hami sisean ni si Musa do. Huboto hami do, si Musa diangkupi Debata mangkatai; alai anggo Halak on, ndang binoto, manang sian dia Ibana. Gabe dialusi ibana ma nasida: Longang do rohangku disi, na so binotomuna, manang na sian dia Ibana, hape diungkap do matangku! Taboto do, na so ditangihon Debata angka pardosa, alai halak na mangkabiari Debata jala mangulahon pinangido ni rohana, i do ditangihon. Sian mula ni tano on ndang dung binege, adong na mangungkap mata ni halak na mapitung tubu. Aut so sian Debata Ibana, ndang tarpatupasa agia aha. Dung i ninna nasida ma mangalusi ibana: Hibul do ho tubu di bagasan dosa, hape naeng ajaranmu hami! Jadi dipabali nasida ma ibana. Dibege Jesus ma, naung dipabali nasida ibana, jadi ninna ma mandok ibana, dung jumpangsa: Na porsea do ho di Anak ni jolma i? Dung i ninna halak i ma mangalusi: Ai ise do i, Tuhan, asa huhaporseai Ibana? Jadi didok Jesus ma tu ibana: Na niidam, na mangkatai dohot ho, I ma Ibana. Gabe didok ma: Na porsea do ahu, ale Tuhan! Laos disomba ma Ibana. Dung i didok Jesus ma: Mamboan uhum do, umbahen na ro Ahu tu portibi on, asa marnida angka na so marnida hian, jala asa gabe mapitung angka na marnida. Jadi dibege na deba sian angka Parise na rap dohot Ibana ma i, jadi didok ma tu Ibana: Nda tung dohot hami mapitung? Jadi didok Jesus ma tu nasida: Aut na mapitung hamu, gabe so mardosa hamu. Alai didok hamu do: Na marnida do hami, gabe hot ma dosamuna.

0 comments:

Post a Comment

Syalom. Terimakasih atas kunjungan dan komentarnya.Semoga Tuhan memberkati para Saudara.

 
Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan! (2Kor 8:14)