Mari Berbagi Berkat Tuhan

 photo UskupEmeritusKAMMgrPiusDautabra.jpg Photobucket

MENDAMBAKAN BERKAT TUHAN

SYALOM...SELAMAT DATANG.
"Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan."(2Kor 8:14)
"Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu." (Amsal 3:9)
"Janganlah menahan kebaikan dari pada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya." (Amsal 3:27)
"Barangsiapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya?" (1 Yohanes 3:17)
Saya Pastor Paroki Maria dari Gunung Karmel Tigalingga, atas nama Panitia Pembangunan dan semua umat, memohon bantuan uluran kasih/dana untuk pembangunan Gereja Paroki. Kami sangat membutuhkan berkat Tuhan lewat uluran tangan dari para donatur.
Kami berharap dan berdoa Para Saudara berkenan berbagi berkat Tuhan kepada kami untuk pembangunan Gereja ini yang adalah rumah Tuhan sendiri.
BRI 5379 Unit Tigalingga Sidikalang
No. Rekening : 5379-01-000112-50-8
Nama : PANITIA PEMBANGUNAN GEREJA KATOLIK.
ATAU
BCA KCU MEDAN
NO.0222053453.
Atas Nama : ADYTIA PERMANA P.
(Adytia Permana P. adalah Romo Adytia Permana Perangin-angin O.Carm. Beliau dulu bertugas di Paroki Tigalingga, juga mengawali pembangunan ini, namun sekarang beliau bertugas di Keuskupan Agung Medan sebagai ekonom.Beliau kami minta buka rekening di BCA khusus untuk pembangunan ini, karena di daerah kami tidak ada BCA.)
Kami sangat senang bila sudah mentransfer persembahan, bapak/ibu/saudara/saudari memberitahukan ke kami melalui:
E mail ke :.
parokimariagk3lingga@yahoo.com
atau di SMS ke:.
Romo Anton Manik O.Carm : 081370836645
Romo Willy O.Carm : 081333837433
Untuk lebih jelasnya permohnan kami ini, Para Saudara dapat melihatnya di sini.... Sehubungan dengan Gambar pembangunan dapat melihatnya di sini....
Demikian kiranya Permohonan ini kami sampaikan. Atas dukungan, doa dan bantuan Bapak, Ibu dan Para Saudara-Saudari, kami mengucapkan banyak terima kasih.Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin.
HORMAT KAMI:
Pastor Antonius Manik O.Carm

VARIA PAROKI

REKOLEKSI DAN AKSI PANGGILAN TELAH TERLAKSANA DENGAN SANGAT BAIK ;"> "APA YANG KAMU CARI?" (Yoh 1:38).
Puji syukur pada Tuhan, karena Rekoleksi dan Aksi panggilan untuk siswa-siswi Katolik Usia SMP dan SMA se-paroki Tigalingga sudah terlaksana dengan sangat baik. Kegiatan ini dihadiri hampir 400 orang anak. Semuanya dapat terlaksana hanya karena berkat Tuhan. Terimakasih juga kami sampaikan kepada semua Saudara yang telah mendukung dan mendoakan kegaitan kami ini. Kegiatan ini dilaksanakan hanya dengan menggunakan dana partisipasi peserta dan swadaya paroki, karena tidak mendapatkan bantuan dari donatur manapun, namun karena berkat Tuhan dan doa para Saudara, semuanya dapat berjalan dengan sangat baik. Semoga dari antara anak-anak ini, kelak ada yang menjadi Imam dan biarawan-biarawati.
Photobucket
Tuhan memberkati kita.
Kegembiraan dan Persaudaraan
Photobucket
Hari Ulang tahun Romo Anton M.Carm yang seharusnya tanggal 15 Januari 2010, baru dirayakan hari Minggu Minggu 16 Januari 2011 lalu, bersama Romo-romo Karmel se-Dairi, bersama beberapa umat Paroki Tigalingga di Aula Paroki Tigalingga. Pada kesempatan itu, Rm. Bernad O.Carm, pastor paroki Sidikalang memberi kado ulang tahun yakni 20 sak semen untuk pembangunan Gereja dan Rm. Anton sendiri menyumbangkan semua hadiah ultah untuk pembangunan Gereja. Saat itu, hadiah uang yang diperoleh sebanyak Rp. 1.100.000,-. Lumayanlah untuk tambahan dana pembangunan Gereja. Trimakasih buat semuanya.
Saldo Pesta Pelantikan Pengurus Gereja dan Penerimaan Sakramen Krisma, 6-7 Nop. 2010.
Pada hari Kamis 18 Nopember 2010 telah diadakan Evaluasi dan pembubaran Panitia. Saldo dari kegiatan tersebut adalah Rp. 22.320.500 Acara ini dapat berjalan dengan baik karena partisipasi semua umat. Dana juga bisa Saldo karena umat menyumbangkan hasil-hasil pertanian mereka dengan harapan ada Saldo untuk pembangunan Gereja Paroki.Jadi selain dana partisipasi dari umat, juga umat menyumbangkan hasil pertanian yang dibutuhkan untuk mengurangi dana konsumsi. Syukur pada Tuhan, akhirnya memang ada saldo untuk dana pembangunan Gereja. Terimakasih kami ucapkan kepada semua umat Paroki, DPP, Para Panitia, Para Donatur dan siapa saja yang mendoakan dan mendukung kegitan ini. Yesus memberkati kita semua selalu. Amin.

OGEN WARI MINGGU PERSIKAPENPASKAH II III , 27 Maret 2011 (Bahasa Batak Karo)

OGEN WARI MINGGU PERSIKAPENPASKAH II III ,
27 Maret 2011
(Bahasa Batak Karo)
Kel 17:3-7, Mzm 95:1-2,6-7,8-9, Rm 5:1-2,5-8, Yoh 4:5-42

OGEN SIPEMENA:

“Bereken min lau e man kami, gelah banci idat kami enemen.”

Tapi erkiteken kalak ndai seh muasna, e maka lalap ia jungut-jungut man Musa. Nina, "Engkai maka ibabandu kami ndarat i Mesir nari? Gelah mate kami ras anak-anak kami ras asuh-asuhen kami alu la minem-minem?" Meseksek pertoton Musa man TUHAN nina, "Uga nari perbanku man bangsa enda? Nandangi ibenterina me aku alu batu." Nina TUHAN man Musa, "Buat piga-piga kalak peminpin bangsa Israel, jenari ras kam erdalan ngelebei jelma si nterem. Baba pe ciken si ipakendu mekpek Lau Nil. Tedis Aku kari i lebe-lebendu i datas sada batu i Deleng Sinai. Palu batu e maka reh lau i bas nari man inemen bangsa e." Ibahan Musa bage i lebe-lebe peminpin-peminpin kalak Israel. Ingan ndai igelari Masa ras Meriba, sabap jungut-jungut kalak Israel, janah iujina TUHAN tupung nina, "Tuhu kin TUHAN ras kita ntah lang?
Bagen me Kata si nepeseh dibata man banta.

MASMUR PENGALO-NGALO:

Reff: Kelengi kami o Tuhan, kalah siperdosa enda.

1. Mari kita rende muji TUHAN , ersurak-surak man Dibata kecionta!
Ota kita ngadap man Dibata ngataken bujur, janahta ngendeken ende-enden pujin si meriah.

2. Ota nembah mungkuk man baNa, erjimpuh i adep-adepen TUHAN , Si Nepa kita.
Sabap Ia kap Dibatanta, kita bangsa si ikelengiNa. Kita desken rarasen biri-biri si ipermakaniNa.

3. "Ola pemersik atendu bagi nini-ninindu, tupung i Meriba, i gurun pasir Masa.
I jah icubaina, dingen iujina Aku, aminna pe enggo idahna perbahanenKu.

OGEN SIPEDUAKEN:

"Kekelengan Dibata enggo ibreken-Na kubas pusuh paratenrta, ekiteken Kesah si Badia si enggo ibereken-Na man banta."

Erkiteken kita enggo rembak ras Dibata erkiteken kinitekenta, e maka kita nggeluh i bas perdamen ras Dibata arah Tuhanta Jesus Kristus. Jesus Kristus me si maba kita bengket ku bas lias ate Dibata erkiteken kinitekenta. Janah i bas lias ate Dibata e me kita nggeluh dingen ringan. Dage meriah ukurta sabap lit pengarapenta maka kita ikut dat bagin i bas kemulian Dibata. Pengarapenta enda labo erbahanca kita kecewa, sabap Dibata enggo ncurcurken kekelengenNa ku bas pusuhta arah Kesah Si Badia. Ia me pemere Dibata man banta. Sabap asum kita kote denga, mate Kristus i bas paksa si payo, man gunanta kalak si jahat. Labo sukah muatsa kalak si nggit mate guna kalak si bujur. Tapi adi guna kalak si mehuli banci jadi lit kalak si nggit mate. Tapi Kristus mate asum kita perdosa denga! Arah e Dibata enggo encidahken keleng ateNa man banta.
Bagen me Kata si nepeseh dibata man banta.

BERITA SI MERIAH:

‘Jesus kap lau kegeluhen.”

Lit pe i je sekalak si enggo telu puluh waluh tahun dekahna ia penakiten. Idah Jesus ia ampar i je janah ietehNa maka enggo ndekah ia sakit. E maka nina Jesus man bana, "Atendu kin gelah malem penakitndu?" Ngaloi si penakiten e, "O Tuan, la kap lit kalak si namaken aku ku bas kolam e asum erburak launa; asum kupala-palai ku bas, enggo lit kalak si deban leben asa aku." Nina Jesus man bana, "Kekekenlah, angkat amakndu jenari dalanken!" Paksa si e pe minter malem penakitna. Iangkatna amakna jenari erdalan ia. Si enda jadi asum wari Sabat kalak Jahudi. E maka nina kalak Jahudi si erkuasa man kalak si enggo malem e, "Wari Sabat kap sekalenda. Rikutken Undang-undangta la banci ibabandu amakndu e." Ngaloi ia, "Nina kalak si enggo pepalem aku ndai, 'Angkat amakndu jenari dalanken.' " Jenari nungkun kalak Jahudi e, "Ise kin si nuruh kam e?" Tapi la itandai kalak si enggo malem e ise si mpepalem ia, sabap nterem kal i je jelma, janah Jesus enggo lawes arah tengah jelma si nterem e. La ndekahsa kenca si e, jumpa Jesus ras ia i Rumah Pertoton. Nina Jesus man bana, "Genduari kam enggo malem; olanai bahan si la ngena ate Dibata, gelah ola jadi man bandu keleken asa si nggona." Jenari lawes kalak si enggo malem e, iberitakenna man penguasa-penguasa kalak Jahudi maka Jesus kap si mpepalem ia. Perbahan si e idarami kalak Jahudi e dalan guna pesega-sega Jesus, sabap ipepalem Jesus kalak si penakiten i bas wari Sabat. Tapi nina Jesus man kalak Jahudi e, "BapangKu erdahin kap lalap; e maka Aku pe arus erdahin." Megi kata Jesus enda, ergegehna kalak Jahudi ndarami dalan munuh Jesus; sabap iakap kalak Jahudi labo saja undang-undang wari Sabat ilanggar Jesus, tapi ikataken Jesus pe maka Dibata e BapaNa, alu bage ipeseri Jesus bana ras Dibata. Jenari ngerana Jesus man kalak Jahudi e, "Kukataken man bandu: Situhuna kai si ibahan Anak e labo rikutken sura-suraNa. Kai i idahNa ibahan BapaNa, e nge si ibahanNa. Perbahan Bapa e erkeleng ate nandangi AnakNa, icidahkenNa man Anak e asa kai si ibahanNa. IcidahkenNa me pe man Anak e si terbeliden, gelah reh mamangna atendu kerina. Bagi enggo ipegeluh Dibata mulihi kalak si enggo mate jenari iberekenNa kegeluhen man bana, bage me pe ibereken Anak e kegeluhen man kalak si ndalanken peratenNa. Bapa e labo ngadili ise pe. Tapi kuasa guna ngadili enggo iberekenNa man AnakNa, gelah kerina kalak mpehaga Anak e, bagi mpehaga Bapa. Ise la mpehaga Anak e, Bapa si nuruh Anak e pe la ipehagana." "Kukataken man bandu maka kalak si megiken katangKu, dingen tek man si nuruh Aku, ialokenna kap kegeluhen si tuhu-tuhu si la erkeri-kerin. Ia lanai iukum tapi enggo pulah i bas kematen nari janah ndatken kegeluhen.5 Kukataken man bandu: Tuhu-tuhu reh me paksana janah enggo seh pe; ibegi si mate me sora Anak Dibata, janah si megisa e nggeluh me. Bagi enggo ibereken Bapa kegeluhen man kerina si nasa nggeluh, bage me enggo ibereken Bapa man Anak e kuasa mereken kegeluhen. Bage pe ibereken Dibata man Anak e kuasa guna ngadili sabap Anak Manusia e me si isuruh Dibata. Ola atendu mamang kerna si enda; sabap reh me paksana maka kerina kalak mate si i bas kuburen megi sora Anak e, jenari ndarat me ia kerina i bas kuburen e nari. Kalak si enggo erbahan si mehuli ipekeke guna nggeluh; tapi si jahat perbahanenna ipekeke guna iukum." Tole nina Jesus, "Aku la ngasup erbahan kai pe alu gegehKu sisada; Kuadili kalak rikutken perentah Dibata, e maka rembang tengah nge keputusenKu, sabap labo Kubahan bagi ate-ateKu, tapi rikutken peraten si nuruh Aku nge." "Adi Aku nurikenca kerna diringKu, la kap teraloken kai si Kuturiken e. Tapi lit kap kalak si deban si erberita kerna Aku, janah Kueteh maka kai si iberitakenna e tuhu. Enggo isuruhndu persuruhenndu njumpai Johanes, janah enggo ituriken Johanes si tuhuna kerna Aku, Aku labo perlu manusia naksiken kerna Aku, tapi Kukataken enda man bandu gelah kam terkelin. Johanes bali kap ras lampu si gara dingen ersinalsal, janah enggo meriah ukurndu kentisik ngaloken sinalsalna e. Tapi i bas Aku lit saksi belinen asa si isaksiken Johanes, e me: Dahin si Kudahi si ibereken Bapa e man bangKu. Arah dahin si Kudahi, teridah kap maka Dibata nge si nuruh Aku. Janah Bapa si nuruh Aku e pe enggo ersaksi kerna Aku. Langa pernah ibegindu soraNa ntah idahndu ayoNa. La ibegindu kataNa, sabap la kam tek man si isuruhNa. Ipelajarindu Pustaka Si Badia sabap iakapndu idatndu me kegeluhen si tuhu-tuhu si la erkeri-kerin i bas Pustaka Si Badia nari. Situhuna Pustaka Si Badia e pe erberita kerna Aku nge! Tapi la kam nggit ndahi Aku guna ngaloken kegeluhen e." "Labo Kuarapken manusia muji Aku. Sabap Kutandai nge kam kerina; Kueteh nge maka i bas ukurndu labo atendu keleng Dibata.
Bagenda me Berita si Meriah si pnipeseh Dibata.

0 comments:

Post a Comment

Syalom. Terimakasih atas kunjungan dan komentarnya.Semoga Tuhan memberkati para Saudara.

 
Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan! (2Kor 8:14)